#AUTO-RESPONSABILITAT DE LES E MOCIONS QUE GENEREM .IMPACTENT EN ELS ALTRES I PODEM TRANSFORMAR LES SI VOLEM.

#AUTO-RESPONSABILITAT DE LES E MOCIONS QUE GENEREM .IMPACTENT EN ELS ALTRES I PODEM TRANSFORMAR LES SI VOLEM.
by Chus Borrell Feliu

November 10, 2017 at 08:49AM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT